LOCATION

 
 

SEOUL OFFICE in KOREA

Address: W Tower #807-2 (8th floor), Banghwa-daero 294, Gangseo-gu, Seoul, S.Korea
Tel: +82-2-2665-7688, +82-70-8222-7688
e-mail: assamain@gmail.com

 

 

BEIJING OFFICE in CHINA

Address: 1-704, No. 2 Huguang Zhong Street, Wangjing District, Beijing, China 100101
Tel: +86-15117990934, +82-70-8658-2827
e-mail: assamain@gmail.com