LOCATION

 
 

SEOUL OFFICE in KOREA

1456, Jungang-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Tel: +82-70-7568-7688,+82 70 8222 7688
e-mail: assamain@gmail.com

 

 

BEIJING OFFICE in CHINA

Address: 1-704, No. 2 Huguang Zhong Street, Wangjing District, Beijing, China 100101
Tel: +86-15117990934, +82-70-8658-2827
e-mail: assamain@gmail.com